Citát o Číně

V podstatě se nám nedaří chápat čínskou starověkou civilizaci. Vynikajícím příkladem je dotaz H. Kissingera, který vznesl při jednání s bývalým čínským premiérem ohledně jeho názorů na Velkou francouzskou revoluci. Odpovědi se mu dostalo hned vzápětí: „Na odpověď je příliš brzy.“