lékař

Jediným velkým úkolem lékařským je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.

život

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.