výchova

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého.

život

Nejlepší potěšení, největší radost v životě – cítit se potřebným a blízkým lidem.

láska

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná.