Citát o životě

Posláním člověka je jeho vlastní zrození – aby se stal tím nejlepším, kým může být. Nejdůležitějším plodem našeho života je naše osobnost.

láska

Milovat znamená uzavřít závazek a nedostat záruku, dávat se celý v naději, že naše láska vytvoří lásku v milovaném člověku.

sobectví

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.

svoboda

Svoboda člověka záleží v jeho možnosti volit mezi existujícími reálnými možnostmi (alternativami).