vůle

Nově jmenovaný velitel v Alžíru jel automobilem z letiště do své rezidence. Ihned vydal příkaz vysadit kolem cesty alej stromů. Pobočník oponoval: Ale pane, stromy rostou sto let než poskytnou stín. Velitel odvětil: Právě proto je musíme zasadit již dnes!