Citát o manželství

Ženy se vdávají v naději, že se jejich muži změní. Muži se žení v domnění, že se jejich ženy nikdy nezmění. Zklamání všech zúčastněných je nevyhnutelné.