válka

Nedůvěřuj králům, byrokratům ani generálům, protože ti budou tvrdit, že je nezbytné prolít tvou krev, ale sami zůstanou v bezpečné vzdálenosti.