city

Je zvláštní jak křivolaké cestičky někdy volíme, jen abychom neukázali co cítíme.