společnost

Společnost, kluby, salony, zkrátka vše, co se nazývá velký svět, je bídný kus, špatná, nezajímavá opera, která s bídou udržuje svou mašinérií, svými kostýmy a dekoracemi.