život

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme.

život

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života, nic nám ji, právě ji, nenahradí.