život

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání.