vůdcovství

Všechny formy vlády mají jedno společné: každá z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují.