život

Léta ubíhají a lidé, jež pozoruji a kteří jsou mému srdci blízko trpí stále dál a zmeškávají poslední příležitost stále doufajíce v novou.

zábava

Stali jsme se drogově závislí na zábavě, což může být projevem vitality anebo únikem před prázdnotou.

život

Objevením slova PROČ stala se chyba. K uspořádání života stačí se ptáti JAK.