život

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme (moudrost o to cennější tím, že byla vyslovena před 2 000 lety).