přátelství

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli.