alkohol

Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz. Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát.