život

Skála se nenaruší větrem, mysl moudrého člověka se nenaruší poctou ani ponížením.

život

Jste svými vlastními pány, věci závisí na vás. Já jsem učitel a jako lékař vám mohu dát účinný lék, ale vzít jej musíte sami a sami musíte o sebe pečovat. Všechno co jsme, povstává v našich myšlenkách. Mluv a jednej s nečistou myslí, a budou tě následovat problémy. Hovoř a …